Electronic product

จากประเทศไทยส่งไปยังทั่วโลก

โรงงาน 2 ของทางบริษัทเทนคิงมีการจัดเตรียมระบบที่สามารถประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ในการเข้าสู่ภายในโรงงานนั้นคุณจะต้องผ่านประตูถึงสองชั้น เพื่อเป็นการป้องกันแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปภายในโรงงาน และเนื่องจากมีการใช้ชิ้นส่วนที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิต ดังนั้นจึงมีการจัดเตรียมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีสายดินติดตั้งอยู่

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ส่งขายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งส่งขายไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ฟังก์ชั่นกันน้ำหรือแสงสว่างจะต้องเป็นปกติ และต้องมีการทดสอบต่าง ๆ น่า ๆ เช่น การทดสอบความทนทานของปุ่มกด การทดสอบการตก เพื่อการรับรองคุณภาพ

ติดต่อเรา

    คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขอใบเสนอราคา คำถาม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม โปรดอย่ากังวลที่จะติดต่อเรา

    เรากำลังมองหาผู้ที่อยากทำงานในประเทศไทย และอยากที่จะทดสอบความสามารถของตนเองในธุรกิจการผลิต ก่อนอื่นโปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อระบุข้อมูลติดต่อของคุณให้ชัดเจน และกรุณาติดต่อทางเรา รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงในภายหลัง

    ที่อยู่
    182 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย