เทคโนโลยีการผลิตที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำซึ่งได้รับการปลูกฝังมาจากการผลิต VCR

เครื่องบันทึกและเล่นวิดีโอเทป (VCR) ที่ใช้กันในครัวเรือนนั้น ได้นำแนวคิดที่ดีที่สุดของ KARAKURI (เทคโนโลยีการผลิตดั้งเดิมของญี่ปุ่น) มาพัฒนาและปรับเปลี่ยนใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปูพื้นฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นแล้วยังทำให้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักไปทั่วสากลโลกอีกด้วย โดยในช่วงยุคทองของ VCR ได้มีการผลิตเครื่องเล่นนี้ส่งไปทั่วโลกไปมากกว่า 70 ล้านหน่วยต่อปี

ตั้งแต่ช่วงริเริ่มของการผลิต VCR บริษัทเทนคิงก็ได้ผลิตชิ้นส่วนที่เรียกว่า Head Drum ที่ถือเป็นหัวใจหลักของการเล่นและการบันทึกวิดีโอเทป โดยการผลิตชิ้นส่วนนี้ต้องใช้ความละเอียดเล็กย่อยถึงหน่วยไมครอน (Micron) ซึ่งเทียบเป็น 1/1000 มิลลิเมตร ดังนั้นเครื่องมือที่มีความละเอียดแม่นยำจึงถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะสามารถผลิต Head Drum ได้สำเร็จถี่ถ้วนกว่าแสนชิ้นต่อเดือน ในยุคนั้นจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความละเอียดแม่นยำเป็นเลิศไม่แพ้ใครทีเดียว

เพื่อรักษาความละเอียดแม่นยำนี้ เราลดระดับความแปรผันของขนาดชิ้นส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยไอเดีย “การควบคุมอุณหภูมิโดยครอบคลุมทั้งโรงงาน” ซึ่งทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดแม่นยำเป็นจำนวนมากต่อครั้ง (Mass-produce) ได้โดยสำเร็จ โดยเราได้ส่งต่อแนวคิดนี้มายังบริษัท เทนคิง (ประเทศไทย) ด้วยเช่นกัน บริษัท เทนคิง ได้ทำการควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่การผลิตที่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดแม่นยำเยี่ยงนี้มาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2538 และจนถึงตอนนี้เรายังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ระดับหน่วยไมครอนในสเกลใหญ่ได้มาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดธุรกิจ

 • การผลิตที่แม่นยำ

  ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่เที่ยงตรงแม่นยำสูงด้วยเครื่อง Machining center , NC Lathe ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม

  • Aluminum Product

  • Iron products

  • Magnesium products

 • การผลิตส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ปัจจุบันเราทำการประกอบผลิตภัณฑ์ LED ภายในโรงงานที่เคยใช้ในการประกอบชิ้นส่วนวีดีโอ

  • Aluminum products

ข้อมูลใหม่

ข่าวสาร

ข้อความของเรา

[ โลกทัศน์กว้างไกล วิสัยทัศน์เฉียบแหลม ]

    ยุคสมัยที่อนาคตนั้นไม่ชัดเจน ในยุคสมัยเช่นนี้อนาคตของเรา เราต้องกำหนดด้วยตัวเราเองและก้าวเดินไป กำหนดทิศทางที่ควรมุ่งหน้าไปด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครผสานรากฐานที่แข็งแกร่งในทักษะการจัดการและขยายขอบเขตความเป็นไปได้ด้วยจินตนาการที่หลากหลายไม่ว่าจะในสถานการณ์เช่นไร เราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากด้วยสายตาที่กว้างไกล และมองเห็นแก่นแท้ของสิ่งต่าง ๆอย่างทะลุปรุโปร่งด้วยมุมมองที่ลึกซึ้ง เจาะลึก
    “ Macro Vision , Micro View ” ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
    ด้วยคำขวัญนี้ “ โลกทัศน์กว้างไกล วิสัยทัศน์เฉียบแหลม / Macro Vision , Micro View ” บริษัทเทนคิงจะให้ความสนใจต่อความต้องการของยุคสมัยอย่างละเอียด รอบคอบและเดินหน้าต่อไปในอนาคตในฐานะของกลุ่มคนด้านเทคโนโลยีที่กำลังท้าทายเพื่อที่จะตอบสนองต่อ

Representative Director / President Akihiro Kanaboshi

ติดต่อเรา

  คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขอใบเสนอราคา คำถาม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม โปรดอย่ากังวลที่จะติดต่อเรา

  เรากำลังมองหาผู้ที่อยากทำงานในประเทศไทย และอยากที่จะทดสอบความสามารถของตนเองในธุรกิจการผลิต ก่อนอื่นโปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อระบุข้อมูลติดต่อของคุณให้ชัดเจน และกรุณาติดต่อทางเรา รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงในภายหลัง

  ที่อยู่
  182 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย